Anëtarët e redaksisë
Nr. Emri dhe mbiemri Detyra Detyra gjatë luftës së UÇK-së e-mail personal
1 Kolonel –L
Ruzhdi Saramati
Kryeredaktor Komandant i Brigadës 128 luanetepashtrikut@hotmail.com
2 Kolonel
Spiro Butka
Redaktor për Operacionin “Shigjeta” Zv.komandant i Operacionit “Shigjeta” shvluck.tirane@yahoo.com
3 Bashkim Hoxhaj Redaktor për drejtimin taktik numër 3 (Brigada 128) Epror (Brigada 128) Ne facebook: Bashkim Hoxhaj
4 Dr. Orhan Bislimaj Sekretar i redaksisë Epror (Brigada128) orhanbislimaj@hotmail.com
5 Arben Rashkaj
Jurist i redaksisë
Korier i luftës (Brigada 128) Ne facebook: Arben Rashkaj
6 Ilir Dako Koordinator për Diasporë Epror ushtarak
7
Koordinator për botime dhe mirëmbajtjen e faqes
...
8 Bedri Hoxha Anëtar Epror (Brigada 128) Ne facebook: Bedri Hoxha
9 Feriz Gashi Anëtar Epror (Brigada 128) Ne facebook: Fariz Gashi
10 Ylli Rashkaj
Anëtar
Epror (Brigada 128) Ne facebook: Ylli Rashkaj
11 Avdurrahman Nazifi
Anëtar
Epror (Brigada 128) Ne facebook: Avdurrahman Nazifi
12 Xhelal Limani
Anëtar
Epror (Brigada 128) Ne facebook: Xhelal Limani